پيامبر صلي الله عليه و آله :

شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم بود .

 

 فرم ثبت نام 1


فرم ثبت نام 2

لطفا قبل از تكميل فرم راهنماي تكميل را در قسمت اخبار مطالعه فرماييد 

 

 

 

 

 

 

 

 براي رنگ آميزي با كامپيوتر بر روي تصوير زير كليك كنيد.

 

رجب يعني اشك توبه در قنوت

خواندنش با نام غفار الذنوب

شعبان يعني چشمها هم در ركوع

شرمگين از نام ستار العيوب

رمضان يعني سر سجود و دل سجود

ذكر يارب يارب از عمق وجود

 

 

 

خداوندا به من بياموز:

                    دوست بدارم كساني را، كه دوستم ندارند

                   عشق بورزم به كساني، كه عاشقم نيستند

                محبت كنم به كساني، كه محبتي در حقم نكردند

                   بگريم با كساني، كه هرگز غمم را نخوردند

    و بخندم با كساني،

    كه هرگز شاديهايشان را با من قسمت نكردند.