نيكويي گفتار در كوتاه بودن آن است . امام علي(ع)

قلبت را آنقدر ازعاطفه لبريز كن

كه اگر روزي افتاد و شكست

همه جا عطر گل ياس پراكنده شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي رنگ آميزي با كامپيوتر بر روي تصوير زير كليك كنيد.

 

ازامروزهركي ازت پرسيد حالت چطوره؟

بگو عاااالي ام…

عاليم يعني فرمان به كائنات، به زمين وزمان،

به همه ي دنيا،به همه ي فرشته هاي عالم…

كه اي خدا،اي آسمون،اي زمين،حال من بايد عالي باشه..

حتي اگه بد بد بدم هستي بگو عاليم…

عاليم دروغ به خود نيست،عاليم فريب نيست،

اين يعني چند ثانيه بعدش عالي ميشي…

باقدرت ،مثبت انديش باش..

فكرمازندگي ماروتغييرميده..

نترسيدازهمين حالا شروع كنيد..

من كه عااااليم…

 

 

خداوندا به من بياموز:

                    دوست بدارم كساني را، كه دوستم ندارند

                   عشق بورزم به كساني، كه عاشقم نيستند

                محبت كنم به كساني، كه محبتي در حقم نكردند

                   بگريم با كساني، كه هرگز غمم را نخوردند

    و بخندم با كساني،

    كه هرگز شاديهايشان را با من قسمت نكردند.