حديث قدسي:ماه رجب ؛ماه من است . هر كه در اين ماه مرا بخواند ؛ اجابتش كنم و هر كه حاجت آورد ؛ عطايش كنم . 

 رجب بهانه اي است براي دوستي باخدا 

لحظه هاتون پر از دوستي خدا

حلول اين ماه گرانقدر بر شما مبارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي رنگ آميزي با كامپيوتر بر روي تصوير زير كليك كنيد.

 

رجب يعني اشك توبه در قنوت

خواندنش با نام غفار الذنوب

شعبان يعني چشمها هم در ركوع

شرمگين از نام ستار العيوب

رمضان يعني سر سجود و دل سجود

ذكر يارب يارب از عمق وجود

 

 

 

خداوندا به من بياموز:

                    دوست بدارم كساني را، كه دوستم ندارند

                   عشق بورزم به كساني، كه عاشقم نيستند

                محبت كنم به كساني، كه محبتي در حقم نكردند

                   بگريم با كساني، كه هرگز غمم را نخوردند

    و بخندم با كساني،

    كه هرگز شاديهايشان را با من قسمت نكردند.